56.jpg

Persiritęs per 60, Anykščių šv.Mato bažnyčios gimimo metrikos knygoje radau man skirtą įrašą – ir sužinojau, jog turiu antrą vardą – Povilas!

60.jpg

Kažkas gimtuosiuose Pesliuose nutraukė tetę su manim…

65.jpg

Anykščių 1-osios septynmetės mokyklos 1 klasė. Tupiu 1-oje eilėje tarp Laimos Kėkštaitės ir Ritos Ruigytės (A.Vienuolio globotinės).

1.jpg

Ir tetė, ir mama visą gyvenimą didžiavosi ne tik užaugintais vaikais (iš 7 liko 3…), bet ir pačių rankomis pasistatytais namais Žvejų gatvėje.

55.jpg

1958 metais priėjau prie Pirmosios Komunijos. Bažnyčioje prie altoriaus garsiai skaičiau maldą. Mama  buvo laiminga…

2.jpg

Kalniukas prie maudyklos – strategiškai svarbi vieta!

3A-460.jpg

Mokinys buvau ne tiek stropus, kiek baukštus ir klusnus – na, kaip kareivėlis...

5.jpg

Su Bronyte Navickaite vaidinome J.Švarco pjesėje “Sniego karalienė”. Ji – Gerda, aš – Kajus. Su spektakliu apkeliavome visą rajoną.

6.jpg

“Sniego karalienės” aktoriai. 1-oje eilėje 1-mas iš dešinės – būsimasis Seimo narys Leonas Alesionka, 2-ra – Kovo 11-osios Akto signatarė Irena Grikštaitė-Andrukaitienė,  kairiajame kampe – prof. Rimanto Plėščio galva,  2-oje eilėje 4-tas iš kairės – tolimojo plaukiojimo šturmanas ir kapitonas Stasys Šenavičius.

3.jpg

1963 metų pavasario ekskursijoje į Utenos rajoną, prie Linkmeno ir Ukuojo ežerų. Su klasioku Antanu Valenta pripešėme tiek kuojų, kad nebepajėgėme suvalgyti, tad kaime mainėme į grietinę.

64.jpg

1965 metais Anykščių J.Biliūno vidurinės mokyklos turistai, vadovaujami mokytojo Jono Juknevičiaus, įveikė aukščiausią Karpatų kalną – Hoverlą. Prie obelisko – su klasės ir suolo draugu Vidu Lagūnu.

59.jpg

Būdamas studentas, kažkaip su tete atsidūriau prie Puntuko. Pasijutau esąs didelis.…

8.jpg

1974 m. vasarą su Kauno kalnų turistais įveikiau kelias Šiaurės Kaukazo perėjas.

7.jpg

Po po abitūros išleistuvių Laimės žiburio papėdėje šampano buteliuose užkasėme savo didžiausias svajones. Aš labiausiai troškau įstoti į Vilniaus universitetą. Pavyko…

54.jpg

“Jaunimo gretų” redakcijoje iš pradžių skaičiau korektūrą, tvarkiau stilistiką. Ne juokai – darbuotis pačiame Vilniaus centre, LLKJS CK pastate!

9.jpg

Visos vasaros – Anykščiuose, prie Šventosios. Vežimėlyje – pirmagimis sūnus Rūtenis.

63.jpg

O čia jau Vilnius, Smėlio gatvė – ir visos trys atžalos: Rūtenis ir Nerijus, tarp jų – sesutė Viltė.

10.jpg

Žurnalistų ir karo veteranų žygis Baltijos kovų keliais.  Svečiuojuosi sargybos laive “Lietuvos komjaunuolis”. 1982 m.

11.jpg

Vilniaus jaunieji rašytojai susitikinka su skaitytojais.  Iš kairės: Arvydas Valionis, Jonas Kalinauskas, Alfredas Guščius, Jurgis Kunčinas, Rimantas Vanagas, Eugenijus Valotka, Viktoras Brazauskas, Viktorija Prėskienytė. 1982 m.

17.jpg

Trys seserys Blažytės: mama Leonora, Marytė, Elena (vienuolė).

66.jpg

Su bičiuliu Jurgiu Kunčinu nuvykome į Rygą, pas kolegas iš laikraščio “Padomju jaunatne” redakcijos.  1973 m.

18.jpg

Tokį mane autobuse  “pagavo” Onos Pajedaitės fotoobjektyvas.  1978 m.

13.jpg

Netrukus po mamos laidotuvių – Z.Gėlės-Gaidamavičiaus premija už geriausią praėjusių metų poetinį debiutą. Kairėje – mane atlydėjęs rašytojas Vytautas Sirijos-Gira. Naisiai, 1979 metų gegužė.

12.jpg

Su Pedagoginio instituto Klaipėdos filialo šokėjais keliaudami po Kazachstaną, metalurgų mieste Temirtau netikėtai susitikome vietos lietuvį. Dešinėje – klaipėdietis dėstytojas Edmundas Ganusauskas.

16.jpg

Literatūros vakaras J.Biliūno vidurinėje mokykloje. Antras iš kairės – direktorius, buvęs klasės vadovas Vaclovas Bražėnas, ketvirtas – dailėtyrininkas Vytautas Balčiūnas, mokytoja Sofija Pakalnienė, “Moksleivio” vyr. redaktorius Rimantas Vanagas, jaunasis rašytojas Valdas Papievis. 1983 m.

20.jpg

Kartais juokauju, kad Jeruzalę pažįstu geriau nei Kauną... Izraelyje esu netrumpai lankęsis tris kartus, lietuvių ir žydų santykiams skirtos 2 mano knygos. Šiuokart (1996 m.) - susitikimas Lietuvos ambasadoje Tel Avive, kairėje – kino operatorė Laima Pangonytė ir ambasadorius Romas Misiūnas.

19.jpg

Žurnalistai Briuselyje buvo Lietuvos pasiuntiniai, populiarinę šalies įstojimą į ES ir NATO. Klaipėdietis fotomenininkas Antanas Stanevičius vidurnaktį Briuselio gatvėje „pagavo“ mane ir kolegą žurnalistą bei poetą Steponą Algirdą Dačkevičių susipažįstančius su egzotiška praeive...

23.jpg

Kaip nesidžiaugsi, Ramiajame vandenyne ištraukęs visai padorių ešerių?! Santa Barbara, 2001 m.

24.jpg

Su Bogotos lietuve, dailininke Nijole Sivickas de Mockus tarp kaktusų (ar ne metafora?) pozuojame Kolumbijos kalnuose, kuriuose šeimininkauja nežinia kuri iš keturių priešiškų kariuomenių. 2001 m.

22.jpg

Milžinas Andre Wecstrom (kairėje) – mano knygos “Pabėgėlė” herojės Valerijos Žilinskienės-Wecstrom sūnus. Santa Barbara, 2001 m.

26.jpg

Besisvečiuojant Paryžiuje, bene labiausiai įstrigo “susitikimas” su ponu Bynu… 2007 m.

28.jpg

Nijolė Sivickas de Mockus kartkartėm apsilanko Anykščiuose, nes čia palaidoti jos tėvai – gydytojas Antanas Sivickas su žmona Elena.

27.jpg

Antanas Mockus, pasaulinio garso mokslininkas ir politinis veikėjas, buvęs Bogotos meras ir dukart kandidatas į Kolumbijos prezidentus, nesididžiuoja šlove – mielai atvyksta į Anykščius…

31.jpg

Su žmona Vijoleta (dešinėje) neretai pasitinkam bičiulius iš Izraelio.

32.jpg

Garsiajam kompiuterinių sistemų architektui Algirdui A.Avižieniui Anykščiai – sugrįžimas į istorinius namus…

33.jpg

Viešnages Los Andžele smagu prisiminti jau vien todėl, kad jame nepamainomu vedliu buvo profesorius Algirdas.

29.jpg

Sąjūdžio 25-mečio minėjime prie Rašytojų sąjungos rūmų susitikau seną jaunystės laikų bičiulį Danielių Mušinską.

30.jpg

Londone, Green parke, su Sesilu Helmanu (gydytoju, antropologu, rašytoju, dailininku) apsikabinome neatsitiktinai: jo giminės šaknys – Anykščių žemėje. 2006 m.

37.jpg

Senelis visada gerai nusiteikęs, kai jį aplanko anūkė Daina iš Miuncheno.

39.jpg

O laisviausiai jaučiuosi žvejo “ekipiruotėj”!

34.jpg

Keliauju tik su žmona: Vijoleta – ji bendražygė, namų siela ir, kaip žmonės sako, mano Mūza…

35.jpg

Smagu svečius pasitikti, smagu ir išlydėti…

36.jpg

Kai, įgyvendindamas projektą AKIM (aukštosios kultūros impulsai mokykloms), porą metų važinėjau po Lietuvą, ne sykį mane lydėjo žmona. Radviliškyje mudviejų akį patraukė senovinis garvežys… 2012 m.

25.jpg

Vytautui Kernagiui  esu ne sykį spaudęs ranką, o štai jis jau ir paminklas…

41.jpg

Pats sau patinku retai…

42.jpg

…“vaizduoju”, nes mane prie Koplyčios fotografuoja pats Romualdas Rakauskas…

43.jpg

…bandau suprasti, ką reiškia Anykščiuose gauti A.Baranausko premiją…

44.jpg

Žmonės sako, kad mėgstu pajuokauti, - gal tikrai?..

38.jpg

Kuršių mariose patyriau  konfūzą: iš vilos Pervalkoje išplaukiau su gelbėjimosi liemene (taip buvo liepta), o netrukus paaiškėjo, jog irklai siekia dugną…

40.jpg

Nors triukšmo ir šurmulio nemėgstu, kažkaip vis pasiseka atsidurti kokioje nors šventėje…

45.jpg

Kartais ir būdamas namuose tampi korespondentų (šiuo atveju – radijo)  taikiniu.

58.jpg

Didžiausiu savo gyvenimo atradimu laikau savo senelio Petro Blažio kūrybą. Pasirodo, jo būta vieno garsiausių XX amžiaus pradžios kryždirbių Anykščių krašte! Vienas jo kryžius (tiksliau – likučiai) tebestovi Užuožeriuose, Šilinskų sodyboje.

48.jpg

Vienas iš Petro Blažio kūrinių, saugomų Kaune, Nacionaliniame M. K.Čiurlionio muziejuje – altorėlis Švč.Mergelei Marijai .

46.jpg

Svečius iš užsienio šalių paprastai pasitinkame iškeltomis jų vėliavomis – Ukrainos, Izraelio, JAV ir kt.

47.jpg

Mano gimtinės, taigi ir mano paties ištakos – Šventoji, daugelio mano knygų herojė.

57.jpg

O gimtųjų Peslių malūną užfiksavo 1943 metų vasarą prošal plaukęs garsusis hidrografas St. Kolupaila – ir tai vienintelė išlikusi malūno nuotrauka, nes po metų jį sudegino besitraukiantys vokiečiai.

51.jpg

Draugiški bičiulių dailininkų (I.Martinaičio, S.Povilaičio, A.Ūžos, R.Oškučio) ) šaržai man primena žmogų, kažkuo panašų į mane…

49.jpg

Draugiški bičiulių dailininkų (I.Martinaičio, S.Povilaičio, A.Ūžos, R.Oškučio) ) šaržai man primena žmogų, kažkuo panašų į mane…

52.jpg

Draugiški bičiulių dailininkų (I.Martinaičio, S.Povilaičio, A.Ūžos, R.Oškučio) ) šaržai man primena žmogų, kažkuo panašų į mane…

50.jpg

Draugiški bičiulių dailininkų (I.Martinaičio, S.Povilaičio, A.Ūžos, R.Oškučio) ) šaržai man primena žmogų, kažkuo panašų į mane…

53.jpg

Šitaip mano keliones po Sibirą "įamžino" dail. Rimtautas Oškutis

sinagogoje-680-460.jpg

2020 metų rugsėjį senoji Anykščių sinagoga gerai valandai atgimė naujam gyvenimui.  Respublikos jaunieji architektai autentiškoje istorinėje aplinkoje išgirdo sukrečiantį pasakojimą apie Anykščių žydų likimus.