Su linkėjimais nuo Šventosios –

                                   Rimantas P. Vanagas

Vytauto V. Naviko ir Albino Kuliešio nuotraukos