Su linkėjimais nuo Šventosios –

Rimantas P. Vanagas

Vytauto V. Naviko ir Albino Kuliešio nuotraukos